In English По-русски
Konferencijų salė Įvykusios konferencijos TOP Apie KontaktaiDĖMESIO! BENDROVĖS ATSKYRIMO SĄLYGOS
Elta
2019 04 22, pirmadienis
Registracija
Greita paieška       
Eltos gidas
TV programos
Mano ELTA:        Prisijungti Naujienos:
PRANEŠIMAI SPAUDAI
Grįžti į titulinį puslapį Išsaugoti Atspausdinti
Grįžti į pranešimų sąrąšą POLITIKA ŪKIS TEISĖTVARKA KULTŪRA SPORTAS VISKAS
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2010-04-29 13:44
Jurgis Savickis ( 1890-1952 )
Jurgis Savickis gimė 1890 m. gegužės 4 d. nedideliame Pagausančio dvarelyje Žemaitijoje, netoli Ariogalos. Jo tėvai nebuvo bajoriškos kilmės ( iš dvarininkų kilusi tik rašytojo senelė ), tačiau save laikė aukštesnio luomo žmonėmis, puoselėjo bajoriškas tradicijas. Būsimasis rašytojas gimnaziją lankė Maskvoje, kur gyveno jo dėdė, 1911 m. įstojo į Perterburgo aukštesniuosius žemės ūkio kursus, bet po kelių mėnesių juos metė ir išvažiavo į Maskvą studijuoti dailės. 1912 - 1913 m. dailės studijas tęsė Maskvoje ir Krokuvoje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui išvažiavo į Rusiją, kur įsitraukė į lietuvių pabėgelių globos organizacijų veiklą ir 1915 m. buvo jų išsiųstas į Daniją rūpintis vokiečių užnugaryje atsidūrusiais lietuviais belaisviais. Kuriantis Lietuvos valstybei Savickis tapo jos diplomatiniu atstovu Skandinavijos šalyse ir šioje tarnyboje su pertraukomis išbuvo iki 1938 m., o vėliau, jau prasidėjus Antrajam pasauliniui karui, perkeltas į Ženevą atstovauti Lietuvai tuometinėje Europos valstybių organizacijoje - Tautų Sąjungoje. Nuo 1940 m. iki mirties, 1952 m.gruodžio 22 d., gyveno Pietų Prancūzijoje, Roquebrune vietovėje, netoli Monte Carlo, prie Viduržemio jūros, kur turėjo vilą, pavadintą Ariogala. Palaidotas Roquebrune-Cap-Martin kapinėse.
Jurgis Savickis - prozininkas modernistas, buvo aristokratiškos ir kosmopolitiškos prigimties žmogus, visapusiškai išsilavinęs, nuo mažens kalbėjo lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vėliau dar išmoko vokiečių, danų, švedų, italų kalbas.
Pirmus apsakymus Savickis pradėjo spausdinti dar XX a. Pradžioje, o žymiausiais savo knygas išleido trečiame dešimtmetyje. Tai novelių rinkiniai „ Šventadienio sonetai" (1922) ir „ Ties aukštu sostu" (1928). Trečiąjį novelių rinkinį „ Raudoni batukai" paskelbė tik 1951 m., jau gyvendamas Prancuzijoje. Šiuose rinkiniuose publikuota apie 30 nevelių; keletas jų apimtimi artimos nedidelėms apysakoms. 1952 m. Londone išleistas vienintelis Savickio romanas „ Šventoji Lietuva", o 1956 m. jau po rašytojo mirties, paskelbtas jo karo metų dienoraštis „ Žemė dega". Be šių knygų, Savickis dar yra išleidęs kelionių aprašymų knygas „ Atostogos" (1928), „ Truputis Afrikos" (1934), „ Kelionės" (1938), leidinių apie Lietuvą danų, švedų kalbomis. Dar vienas kitas neįtrauktas į knygas Savickio kūrinys liko periodikoje arba rankraščiuose. Visus juos galima rasti 1990 - 1999 m. Vilniuje išleistuose rašytojo Raštuose.

Algirdas Savickis - vyresnysis Jurgio Savickio ir Idos Trakiner - Savickienės sūnus gimė 1917 m. Kopenhagoje, Danijoje. Mokėsi Vokietijoje ir Šveicarijoje, Kaune baigė A.Vienožinskio dailės mokyklą. Buvo nužudytas 1943 m. Vilijampolės gete, Kaune. Palaidotas Antakalnio kapinėse, Vilniuje.

Augustinas Savickas - jaunesnysis Jurgio Savickio ir Idos Trakiner-Savickienės sūnus gimė 1919 m. gegužės 12 d. Kopenhagoje, Danijoje. 1923-1927 Gyveno Helsinkyje (Suomija), 1927-1939 gyveno ir mokėsi Kaune, 1930-1937 vasaros atostogų metu viešėdavo pas tėvą Stokholme (Švedijoje), 1939 baigė Kauno 3-iąją gimnaziją ir įstojo į Kauno meno mokyklą. Studijavo Ženevos universitete, sociologijos fakultete (Šveicarijoje), 1939-1940 Su motina gyveno Prancūzijoje ir Belgijoje.
Antrąjį pasaulinį karą praleido Rusijoje - dirbo akmenskaldžiu Sibire (netoli Novosibirsko), dailininku Lietuvos meno ansambliuose. 1945-1949 Studijavo ir baigė Vilniaus dailės institutą (dabar dailės akademija). 1951-1972 dėstė Vilniaus dailės institute. 1973-1979 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute moksliniu bendradarbiu. 1993 Suteiktas menotyros daktaro laipsnis. 1994 apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino Riterio kryžiumi. 1999 Kūryba įvertinta nacionaline kultūros ir meno premija. 2003 Suteikta Lietuvos dailininkų sąjungos premija ir auksinis ženkliukas Nr.009. Tais pačiais metais apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Komandoro kryžiumi.

Raimondas Savickas - Jurgio Savickio anūkas ir Augustino Savicko sūnus. Gimė 1955 metais Vilniuje. 1979 m. baigė Vilniaus Universiteto Istorijos fakultetą. Nuo 1988 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1994 Savicko paveikslų galerijos direktorius. Parodose dalyvauja nuo 1981 metų.
Lietuvoje ir užsienyje surengė per dvi dešimtis personalinių ir dalyvavo daugiau nei pusšimtyje grupinių parodų.

© 2018, Lietuvos naujienų agentūra ELTA. Visos teisės saugomos. Platinti, kopijuoti be Eltos sutikimo draudžiama. El. paštas: zinios@elta.lt.